Nyilatkozat

Adatkezelés megfelelősége kapcsán

Alulírott, RS3 Informatika Kft. (4028. Debrecen, Apafi u. 42-44. Adószám: 25299441-2-09) a társaságunkkal szerződött Partnerek (továbbiakban: Partner) az alábbi joghatályos nyilatkozatot tesszük:

1. Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy Társaságunk a szerződései kapcsán a Partnerek személyes adatait, mint adatkezelő kezeli.

2. Kijelentjük és nyilatkozunk továbbá, hogy ezen adatkezelést, a Társaságunk adatkezelési szabályai, illetve mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, különös figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR), a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezéseire, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény speciális rendelkezéseire.

3. Kijelentjük, hogy mind az adatkezelési mind az esetleges adatfeldolgozási tevékenység során a jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járunk el.

4. Nyilatkozunk, hogy az RS3 Informatika Kft. mindent megtesz – az adatkezelés megkezdése előtt – annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, adatkezeléssel együtt járó őket megillető jogairól és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről.

5. Az adatkezelés során az RS3 Informatika Kft. a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát. E szándékunk biztosítása érdekében jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezésekkel összhangban megfelelő védelemben részesítjük az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, amely megsemmisüléstől, illetéktelen változtatástól, megtekintéstől, felhasználástól vagy továbbítástól védi azokat.

6. Nyilatkozunk továbbá, hogy valamennyi tevékenységünk során csak olyan alvállalkozókat veszünk igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek. 

Elérhetőségünk

4028 Debrecen, Apafi u. 42-44
+36 30 9 354 586
+36 70 4 299 799
info@rs3.hu
facebook oldalunk
Impresszum
Adatkezelési nyilatkozat

Bízhat bennünk

Image

Információ

Az RS3 Ügyviteli Rendszer 2002. óta tartó fejlesztés eredménye. Ügyviteli Rendszerünk egyedi, átlátható felépítésű, széles körű feladatokat ellátó, bármikor az egyedi igényeknek megfelelően alakítható!

Az Ügyviteli Rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások: RS3 Webáruház, RS3 Tablet Értékesítési Rendszer, RS3 Raktári Rendszer.